O nás

Naši lektoři mají mnohaleté zkušenosti i odpovídající vědomosti. Hlavně ale mají chuť nacházet tu správnou cestu pro lepší porozumění mezi psem a jeho majitelem.

Jak vznikl Hodný pes?

Dali jsme dohromady naše zkušenosti, abychom vytvořili projekt, který bude pro pejsky a jejich majitele šitý na míru jejich potřebám. Za roky naší praxe jsme měli možnost zjistit, co běžný páníček a jeho pes nejvíce potřebují pro společné bezproblémové soužití. Vytvořili jsme unikátní kurzy, které vás provedou vším, co o sobě potřebujete vědět. Lépe svému psovi porozumíte i on vám. Našim klientům nabízíme to nejlepší, proto se vám budou věnovat v rámci jednoho kurzu rovnou dvě lektorky. 

Helena a Petra to jsou nejen jména těch, kdo vás kurzy provede. 

Naše iniciály také daly základ značce HODNÝ PES.

Kde cvičíme?

Naše prostory se nacházejí na Praze 4 v Michli. V ulici Týmlova jsou vám k dispozici dvě cvičebny. Lekce probíhají ve vnitřních prostorách a také v venku v širokém okolí. 

Ing. Helena Pozníčková Hejzlarová

lektorka poslušnostních kurzů, individuálních lekcí

Věnuje se výcviku psů již od roku 2010. Vedla lekce záchranářského výcviku, sportovní kynologie, obedience a mnohé další. 

Pravidelně navštěvuje vzdělávací semináře a workshopy. 

Vede Kynologický spolek sportu Dog Puller, je také rozhodčí a trenérkou tohoto psího sportu. Dále je instruktorkou Hersenwerku a založila spolek pro mezidruhovou komunikaci pro vzdělávání trenérů ISCA z.s.. V Hodném psovi vede poslušností kurzy a individuální lekce. 

Petra Šatopletová

lektorka poslušnostních kurzů, individuálních lekcí

Profesně se věnuje výcviku od roku 2020, ale vzdělávat se začala s pořízením prvního psa v roce 2011. Měla 3 psy z útulku, díky kterým si vyzkoušela řadu kynologických disciplín, např. agility, základy záchranářského výcviku, obrany, dogtraking ale také řešení strachové agrese a reaktivity, nejvíce jí však k srdci přirostl klikrtrénink a Hersenwerk.

Momentálně se věnuje především výcviku v reálném prostředí a je poradkyní Hersenwerku. V Hodném psovi vede kurzy poslušnosti a individuální lekce.

Ing. Alžběta Klímová

lektorka poslušnostních kurzů, individuálních lekcí

Kynologii se věnuje přes deset let. Vystudovala kynologii na ČZU, a dále se vzdělává na seminářích a workshopech tuzemských i zahraničních.

Se svými psy si vyzkoušela různé kynologické disciplíny, ale nakonec se vydala směrem etického tréninku zaměřeného na úskalí běžného života. Při tomto jí nejvíce pomáhají principy pozitivního tréninku a Hersenwerk.

Při výcviku se snaží ve spolupráci s klientem hledat řešení pro situace, ve kterých se pejsek anebo páníček necítí komfortně, a nalézt nejlepší řešení pro napravení této situace.

V současnosti se kromě výcviku pejsků v kurzech a na individuálních lekcí zabývá výcvikem canisterapeutických psů a jejich přípravou na složení canisterapeutických zkoušek.

Mgr. Markéta Lukavská

lektorka pro individuální lekce

S tréninkem pozitivním posilováním se seznámila před osmi lety - díky svému reaktivnímu pejskovi. Sedm let pracovala jako specialista etického tréninku zvířat (exotických i domestikovaných), a to ve spolupráci s Frantou Šustou a Klárou Nevečeřalovou.

Svoji diplomovou práci zasvětila tzv. nulové variantě chování a nadále se věnuje výzkumu mezidruhové komunikace. Zejména tomu, jak pejsci vnímají lidské emoce.

Ví, že každý pejsek je individuální osobnost, a společné soužití vnímá jako souznění lásky a oboustranného respektu.

Mgr. Kristýna Kinkalová

terapeutka a lektorka

Absolvovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Úspěšně absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik garantovaný PVŠPS a akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Absolvovala množství kurzů (např. psychosociální poradenství, práce s traumatem a krizová intervence, základy koučování, práce se stresem a mnoho dalších) a v oboru se i nadále vzdělává.

Od roku 2012 do roku 2022 pracovala v sociální službě zaměřené na práci s uživateli návykových látek, poslední tři roky zde působila jako vedoucí služby. Od roku 2021 spolupracuje s Asociací pro mezidruhovou komunikaci ISCA. V současnosti pracuje jako koterapeutka v psychoterapeutické skupině a provozuje soukromou praxi zaměřenou na psychoterapeutické poradenství. Ve své praxi se zaměřuje na práci jak s dospělými, tak dospívajícími lidmi.

Obracejí se na ni lidé, kteří chtějí pomoci se seberozvojem a sebepoznáním, s řešením problémů v osobním životě a ve vztazích. Dále lidé, kteří se ocitli v náročné životní situaci či krizi, kteří zažívají nepříjemné psychické stavy apod. Její přístup je nedirektivní, respektující.

"Vycházím z předpokladu, že každý je odborníkem na svůj vlastní život. Pomáhám hledat cesty k objevení a posílení vlastní sebehodnoty a životní spokojenosti."

Mgr. Petra Vlachová

terapeutka

Na Pražské vysoké škole psychosociálních studií vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, jehož součástí byl i pětiletý psychoterapeutický výcvik. Byl veden v psychodynamickém směru a je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Absolvovala odborné kurzy např. všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci, práce s traumatem, psychosociální poradenství, strach v sociálních situacích aj. Pracuje pod supervizním dohledem a neustále rozšiřuje své znalosti.

Od roku 2010 pracovala 5 let na dětské krizové lince jako telefonní a chatový konzultant, rovněž i e-mailový poradce. V roce 2014 složila se svou fenkou zlatého retrívra Zooey canisterapeutické zkoušky pro práci u seniorů. V roce 2015 pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Od roku 2011 pracuje jako fotografka. V roce 2020 zahájila soukromou praxi v psychoterapeutickém poradenství.

Pracuje s dospělými klienty, kteří mají trápení v mezilidských vztazích, zažívají životní těžkosti, které je provázejí řadu let a se kterými si nadále neví rady. Blízká jsou jí témata rodičovství, mateřství, pracovní a partnerské vztahy, úzkosti, osamělost. 

,,Jsem tu, abych Vám pomohla hledat v sobě sílu, zdroje a motivaci z náročných i běžných životních situací. Je v pořádku říct si o pomoc. Je důležité mít prostor se svěřit."

Mgr. Tereza Kálalová

masérka

Vystudovala obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a deset let se věnuje práci s klienty v ambulanci.

Cesta do psího světa začala před 12-ti lety, kdy si Tereza adoptovala z Irska fenku anglického chrta Romy, vysloužilou závodnici, a začala se více zajímat o problematiku výživy a péče o pohybový aparát psa. To ji přivedlo na kurzy Bowenovy terapie a Dornovy metody.

Druhou psí parťačku Jopee má z pražského psího útulku. Jelikož spolu nachodí každý měsíc desítky kilometrů a Jopee už se blíží seniorskému věku, tak je péče o její pohybový aparát prioritou. Naše cesty se propojily, když Tereza dorazila s Jopee na lekci do Hodného psa.

Tereza absolvovala kurz masáže a pasivního strečinku psů (Aqua Dog), odborné webináře jak správně pečovat o geriatrické pacienty, jak pečovat o psího sportovce a fascie, dále pak seminář první pomoci pro psy.

Ráda tráví svůj volný čas v přírodě, zajímá se o přirozenou výživu psa (BARF) nebo jezdí jako dobrovolnice po Čechách, například do psího hospicu Dejte nám šanci.