Programy pro děti

Naše společnost pevně věří v sílu vzdělávání, která podporuje respekt a porozumění mezi lidmi a jinými druhy pro lepší budoucnost. S touto vizí jsme rádi, že můžeme představit naše vzdělávací kurzy pro děti zaměřené na psy.

Naše kurzy přizpůsobené různým věkovým skupinám jsou navrženy tak, aby děti nejenom o psech vzdělávaly, ale také jim vštěpovaly důležité hodnoty, jako je empatie, zodpovědnost a péče o zvířata. Nabízíme tři různé typy kurzů podle věku dětí.

Tím, že vybavíme děti znalostmi a dovednostmi porozumět psům a respektovat je, chceme vypěstovat generaci soucitných jedinců, kteří budou mít pozitivní vliv na pohodu zvířat a přispějí k harmonickému vztahu mezi lidmi a všemi druhy. Připojte se k nám na této vzdělávací cestě za lepší budoucností pro všechny!


Hernička Hodného psa

Doporučený věk dětí je 3 - 6 let.

Tento kurz je navržen tak, aby malým dětem přiblížil svět psů zábavnou a poutavou formou. Prostřednictvím interaktivních aktivit, vyprávění a praktických zkušeností se děti seznámí se základní péčí o psy, jejich chováním a bezpečností v blízkosti psů.

Maximální počet dětí je 6.

Žáčci Hodného psa

Doporučený věk je 6 - 12 let.

V kurzu se ponoříme hlouběji do témat, jako je výcvik psů, komunikace a důležitost zodpovědného vlastnictví domácích mazlíčků. Děti budou mít možnost komunikovat se psy pod dohledem, aby aplikovaly to, co se naučily.

Maximální počet dětí je 12.

Můj první trenérský kurz

Doporučený věk je 13 - 18 let.

Tento pokročilý kurz zaměřený na teenagery zkoumá složitější problémy související se psy, včetně dobrých životních podmínek zvířat, charakteristik specifických pro plemeno a role psů ve společnosti. Účastníci se zapojí do diskusí, debat a projektů zaměřených na zvýšení povědomí o odpovědném vlastnictví psů a prosazování práv zvířat.

Maximální počet účastníků je 12.